Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Gebruikte afkortingen
ADE  Air Data Europe
UAV  Unmanned Aerial Vehicle
UAS  Unmanned Aircraft System
RPAS  Remotely Piloted Aircraft System
IL&T  Inspecitie Leefomgeving en Transport
IMU  Inertial Measuring Unit

 

In welke regio’s kan gevlogen worden?
Hoe snel is ADE inzetbaar?
Vliegt ADE ook buiten kantooruren?
Wordt een geplande vlucht afgelast bij slecht weer?
Hoeveel duurzamer is ADE t.o.v. alternatieve methoden?
Welke kostenbesparing is bij inzet van ADE mogelijk?
Wat is de capaciteit van de systemen van ADE?
Geen infrastructuur nodig?
Welke functie heeft de dubbele camera?
Waarom is een parachute ingebouwd?
© 2017-2019 - Air Data Europe BV - All Rights Reserved - Designed and maintained by totalwebshops